✅ یکی از مسائل مهم پیش روی دانش آموزان، انتخاب رشته و هدف‌گذاری تحصیلی شغلی و برنامه ریزی برای آینده می باشد. مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره تبیان در جهت حل این مساله، اقدام به برگزاری کارگاه مردان کوچک نمود تا بلکه سهم کوچکی از مسئولیت اجتماعی خود را به انجام رساند.

مدرس این کارگاه، جناب آقای دکتر مجتبی شکوری بودند. این کارگاه در روزهای چهارم و پنجم مرداد ماه نود و هفت و به مدت ٨ ساعت (دو جلسه ۴ ساعته) در مرکز مشاوره تبیان، برگزار شد.

مباحث این کارگاه در دو بخش اساسی، ارائه گردید:

1️) آموزش های کاربردی در حیطه روان شناسی (خودشناسی، شناسایی نقاط قوت و ضعف، کشف جوهر درونی، هدف گذاری، مذاکره، مباحث انگیزشی و ...)

2️) آموزش مهارت های کارآفرینی، پول سازی و مدیریتی ( MBA به زبان ساده در قالب بازی ها و فعالیت های مشارکتی)