مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره تبیان، در راستای ارتقای سطح آگاهی و کیفیت زندگی همه گروه های سنی جامعه، خدمات درمانی زیر را ارائه می دهد:

  • اختلالات یادگیری
  • احتلالات شخصیت